Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Борислав Радославов Петров

Дата и място на раждане:

12.04.1983г., гр.Ловеч

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3305
Образование
Висше училище ТУ - Габрово, специалност КСТ
Области на висшето образование и професионални направления Комуникационна и компютърна техника
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Компютърни архитектури.
2. Микропроцесорна техника.
Магистърска степен 1. Специализирани компютърни архитектури.
2. Обработка на информацията в реално време.
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Много добри
2. Руски Умения за четене: Добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
Трудов стаж
2007 - 2008 Технически Колеж гр. Ловеч, Инженер научна апаратура
2009 - 2010 Технически Университет - Габрово, Асистент
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз по Автоматика и Информатика
Участие в научни проекти
1. "Изследване и реализации на смесени компютърни архитектури със софтуерно и апаратно програмируеми устройства", фонд "Научни изследвания", договор Е906/2009;
Публикации
Статии -
Доклади 3 доклада, изнесени на национални конференции
Избрани научни статии и доклади за сваляне
1. B. Petrov, R. Raychev, "Evaluation of the support efficiency of hardware controllers for multi-digit 7-segment indicator displays" , International Conference CompSysTech’10, Sofia, 2010.
За връзка
Телефон 066 827 501
Електронна поща petrov_br [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]