Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Илиян Иванов Тодоров

Дата и място на раждане:

11.05.1978г., гр.Варна

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3305
Образование
Висше училище ТУ - Варна, Комнуникационна техника и технологии
Области на висшето образование и професионални направления 1. Компютърни мрежи
2. Интернет услуги и технологии
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Компютърни мрежи
2. Бази от данни
3. Интернет услуги
4. Интернет технологии;
Магистърска степен -
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
2. Руски Умения за четене: Добри
Умения за писане: Слаби
Умения за говорене: Слаби
Трудов стаж
2002 - 2003 "ВиК" ЕООД Варна, Инженер радио-комуникационна апаратура
2004 - 2005 ТУ - Варна, докторант, област - Microstrip Antenna Arrays
2005 - 2006 ТУ Тампере, Финландия, Изследовател, област - 3DTV Image Processing
2007 - 2009 МСАТ АД - кабелна телевизия, инженер по комуникации, поддръжка и изграждане
2010 - ТУ-Габрово, асистент
Специализиации
В чужбина -
У нас 1. Cisco Certified Networking Associate – 20.10.2002г.
Публикации
Статии 1
За връзка
Телефон 066 827 501
Електронна поща ilianko [at] tugab.bg
WEB страница http://ilianko.com

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]