Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Паолина Андреева Радева

Дата и място на раждане:

19.03.1971г., гр.Габрово.

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3407
Образование
Висше училище Технически Университет - Габрово, специалност ЕТМЕ
Области на висшето образование и професионални направления 1. Компютърна графика.
2. Информационни системи.
3. Изкуствен интелект.
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Компютърна графика.
2. Информационни системи.
3. Компютърни графични системи.
Магистърска степен 1. Компютърни обучаващи системи.
2. Бизнес информационни системи.
3. Системи с изкуствен интелект.
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: отлични
Умения за писане: мн. добри
Умения за говорене: мн. добри
2. Руски Умения за четене: отлични
Умения за писане: отлични
Умения за говорене: отлични
3. Немски Умения за четене: добри
Умения за писане: задоволителни
Умения за говорене: задоволителни
Трудов стаж
1995 - 1999 Технически университет - Габрово, Асистент
1999 - 2010 Технически университет - Габрово, Старши асистент
2010 - 2015 Технически университет - Габрово, Главен асистент
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз по Автоматика и Информатика
Участие в научни проекти
1. Изследване и приложение ма методи, системи, технически средства за обработка на изображения в CAD/CAM системите, 2001 г.
2. Изследване и приложение ма методи, системи и технически средства за обработка на изображения и разпознаване на образи, 2002 г.
3. Проектиране и симулиране на системи за предаване и обработка на цифрови данни, 2003 г.
4. Проектиране на устройства и програмни системи за обмен и обработка на цифрови данни, 2004 г.
5. Модулно обучение и проектиране, 2004 г.
6. Разработка и внедряване на комплексни компютърни среди и системи, 2005 – 2007 г.
7. Архитектури за многоядрени високопроизводителни апаратно-програмируеми платформи, 2008 г.
8. Изследване и реализации на смесени компютърни архитектури със софтуерно и апаратно програмируеми устройства, 2009 – 2011 г.
9. Моделиране и изследване на компоненти на компютърните системи, 2012 г.
10. Моделиране на обекти и процеси в компютърните системи, 2013 г.
11. Компютърно моделиране за автоматизирано проектиране, 2014 г.
12. Компютърно моделиране на архитектури, 2015 г.
Публикации
Статии 1
Доклади 12 доклада, изнесени на международни конференции
5 доклада, изнесени на национални конференции
За връзка
Телефон 066 827 456
Електронна поща polly [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]