Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Йордан Симеонов Йорданов

Дата и място на раждане:

21.09.1954г., гр.Габрово

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3305
Образование
Висше училище ВМЕИ – Габрово, Електронна техника и микроелектроника
Области на висшето образование и професионални направления 1. Програмиране и използване на компютърни системи
2. Системи за автоматизация на инженерния труд
3. Системи за дистанционно обучение
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Програмиране и използване на компютри
2. Синтез и анализ на алгоритми
3. Синтез и анализ на алгоритми
4. Бази от данни
5. Разпределени бази от данни
Магистърска степен 1. Компютърни обучаващи системи
2. Компютърни системи за дистанционно обучение
Владеене на чужди езици
1. Руски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Много добри
2. Английски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
3.Немски Умения за четене: Добри
Умения за писане: Задоволителни
Умения за говорене: Задоволителни
Трудов стаж
1980 – 1983 НППУУ-ОЗЗУ - Ст.Загора, Конструктор, Водещ конструктор
1983 – 2010 Технически Университет - Габрово, асистент, ст.асистент, гл.асистент
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз по Автоматика и Информатика
Участие в научни проекти
1. УИД САПР-Е и нейната съвременна елементна база, 1986-1989г.
2. Tempus JEP 3038, 1992-1994г.
3. Tempus JEN 03038, 1995-1996г.
4. Подобряване на обучението чрез бенчмаркинг, 2000-2001г.
5. Network CZ 103, 2003-2004г.
6. Ръководител на 2 проекта по програми на ИАНСМП при Министерство на ИЕТ.
7. Десет проекта по НИС с образователен и научноизследователски характер.
Публикации
Статии 1
Доклади 2 доклада, изнесени на международни конференции
37 доклада, изнесени на национални конференции
Учебни пособия 4 броя
За връзка
Телефон 066 827 536
Електронна поща yordanov [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]