Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Катедрата е водеща в обучението на специалност "Компютърни Системи и Технологии" и в новото научно направление
"Комуникационна и Компютърна Техника".
Катедра КСТ провежда учебен процес със студентите по следните основни дисциплини:
ОКС Бакалавър
 1  Автоматизация на инженерния труд доц. д-р инж. В. Кукенска
 2  Анализ и синтез на логически схеми проф. дтн инж. Р. Иларионов
 3  Бази от данни гл. ас. д-р инж. Д. Генков
 4  Интернет технологии гл. ас. д-р инж. Д. Генков
 5  Интернет услуги гл. ас. д-р инж. Д. Генков
 6  Информационни системи доц. д-р инж. В. Кукенска
 7  Компютърна графика проф. дтн инж. Р. Иларионов
 8  Компютърна периферия проф. дтн инж. Р.Иларионов
 9  Компютърни архитектури гл. ас. д-р инж. П. Минев
 10  Компютърни графични системи проф. дтн инж. Р.Иларионов
 11  Компютърни мрежи гл. ас. д-р инж. Д. Генков
 12  Компютърно моделиране доц. д-р инж. В. Кукенска
 13  Микропроцесорна техника проф. дтн инж. Р. Иларионов
 14  Моделиране и визуализиране на обекти проф. дтн инж. Р. Иларионов
 15  Програмиране в Интернет среда доц. д-р инж. Р. Иванов
 16  Операционни системи доц. д-р инж. В. Кукенска
 17  Организация на компютъра доц. д-р инж. Р. Иванов
 18  Програмиране и използване на компютри доц. д-р инж. Е. Захариева
 19  Програмни езици доц. д-р инж. Е. Захариева
 20  Проектиране на цифрови системи с програмируеми логика доц. д-р инж. В. Кукенска
 21  Синтез и анализ на алгоритми доц. д-р инж. Д. Генков
 22  Цифрова схемотехника проф. дтн инж. Р.Иларионов
   
ОКС Магистър
 1  Бизнес информационни системи доц. д-р инж. В. Кукенска
 2  Компютърни обучаващи системи проф. дтн инж. Р. Иларионов
 3  Мобилни Интернет системи доц. д-р инж. Р. Иванов
 4  Мултимедийни системи и WEB-дизайн проф. дтн инж. Р. Иларионов
 5  Платформено независимо програмиране доц. д-р инж. Е. Захариева-Стоянова
 6  Проектиране на компютърни системи доц. д-р инж. В. Кукенска
 7  Системи с изкуствен интелект проф. дтн инж. Р. Иларионов
гл. ас. д-р инж. Х. Килифарев
 8  Мрежова сигурност гл. ас. д-р инж. Д. Генков
 9  Системи за сигурност доц. д-р инж. Д. Генков
 10  Проектиране на схеми с програмируема логика гл. ас. д-р инж. П. Минев
 11  Мрежови операционни системи доц. д-р инж. В. Кукенска
 12  Синтез и анализ на алгоритми доц. д-р инж. Д. Генков
 13  Компютърни архитектури гл. ас. д-р инж. П. Минев
 14  Организация на компютъра доц. д-р инж. Р. Иванов
 15  Информационни системи доц. д-р инж. В. Кукенска
 16  Компютърни мрежи доц. д-р инж. Д. Генков
 17  Компютърна графика проф. дтн инж. Р. Иларионов
 18  Компютърни графични системи проф. дтн инж. Р. Иларионов
 19  Схемотехника проф. дтн инж. Р. Иларионов
 20  Програмиране в Интернет среда доц. д-р инж. Р. Иванов
 21  База от данни доц. д-р инж. Д. Генков
 22  Компютърни мрежи доц. д-р инж. Д. Генков
 23  Операционни системи доц. д-р инж. В. Кукенска
 24  Компютърна периферия проф. дтн инж. Р. Иларионов
 25  Микропроцесорна техника доц. д-р инж. В. Кукенска

в началото  ]