Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Учебни планове - Бакалавър
 1  Редовно обучение Свали Учебен план за бакалаври, редовно обучение
 2  Задочно обучение Свали Учебен план за бакалаври, задочно обучение
Учебни планове - Магистър
 1  Базов план - редовно обучение Свали Учебен план за магистри, редовно обучение
 2  Базов план - задочно обучение Свали Учебен план за магистри, задочно обучение
 3  Подготвително обучение от други технически специалности - редовно обучение Свали Учебен план за подготвително редовно обучение от други технически специалности
 4  Подготвително обучение от други технически специалности - задочно обучение Свали Учебен план за подготвително задочно обучение от други технически специалности
 5  Подготвително обучение от "Професионален бакалавър" - редовно Свали Учебен план за завършилите Професионален бакалавър, редовно обучение
 6  Подготвително обучение от "Професионален бакалавър" - задочно Свали Учебен план за завършилите Професионален бакалавър, задочно обучение
Дипломиране
 1  Указания за разработка на дипломна работа Свали Указания за разработка на дипломна работа
 2  Допускане до защита на дипломна работа и оценяване Свали Допускане до защита на дипломна работа и оценяване
 3  Меморандум по задаване, разработка и защита на дипломни работи Свали Меморандум по задаване, разработка и защита на дипломни работи
Докторанти
 1  Закон за развитието на академичния състав в Република България Свали Закон за развитието на академичния състав в Република България
 2  Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България Свали Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
 3  Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ТУ - Габрово Свали Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ТУ - Габрово
 4  Правилник за приемане и обучение на докторанти в ТУ - Габрово Свали Правилник за приемане и обучение на докторанти в ТУ - Габрово