Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Галерия със снимки
Раздаване на дипломи (2018г.) Студентска научна сесия (2018г.) Lexoro Spring Web 101 (2018г.) Panda Security Day (2018г.)
Абсолвентски бал (випуск 2018г.) Ден на специалността (2018г.) Среща с фирма Lexoro tech (2018г.) Раздаване на дипломи (2017г.)
Ден на специалността (2017г.) Абсолвентски бал (випуск 2017г.) Раздаване на дипломи (2016г.) Ден на специалността (2016г.)
Студентска научна сесия (2015г.) - презентации Студентска научна сесия (2015г.) - награждаване Среща с представители на фирма Sutherland Global Services (27.10.2015г.) Раздаване на дипломи (2015г.)
Абсолвентски бал (випуск 2015г.) Ден на специалността (2015г.) Презентация на инж. Ивайло Белев (2015г.) Абсолвентски бал (випуск 2014г.)
30 години катедра КСТ (2014г.) - Изложба "Компютърната техника през годините" 30 години катедра КСТ (2014г.) - Среща с медиите 30 години катедра КСТ (2014г.) - Среща с фирми от IT индустрията 30 години катедра КСТ (2014г.) - Тържествен катедрен съвет
30 години катедра КСТ (2014г.) - Ден на специалността - начало 30 години катедра КСТ (2014г.) - Ден на специалността - градска одисея Абсолвентски бал (випуск 2013г.) Раздаване на дипломи (2013г.)
Абсолвентски бал (випуск 2012г.) Раздаване на дипломи (2012г.) Раздаване на дипломи (03.12.2011г.) Абсолвентски бал (випуск 2011г.)
Откриване на учебната 2010/2011г. Абсолвентски бал (випуск 2010г.) Раздаване на дипломи (04.12.2010г.) Дипломни защити (15.12.2010г.)
Абсолвентски бал (випуск 2009г.) Раздаване на дипломи (05.12.2009г.) Абсолвентски бал (випуск 2008г.) Раздаване на дипломи (06.12.2008г.)