Размер на шрифта:  увеличи   намали 

Кратка история на катедра КСТ

Катедра КСТ (Компютърни системи и технологии) в Технически университет - Габрово е наследник на катедра "Автоматизация и изчислителна техника" (АИТ), която е създадена на 1.04.1984г. със заповед РД-09-359 на Министерството на Народната Просвета. Катедра АИТ бе създадена за организиране на общото обучение по компютърна техника и нейните приложения. По-късно на катедрата бе възложено и специализираното обучение по специалности "Изчислителна техника" (сега "Компютърни системи и технологии"), а от 1991г. и на специалност "Системи и управление".

За ръководители на катедрата са избирани съответно:

•  доц. д-р инж. Любен Иванов Цеков [19.07.1984г. - 15.01.1990г.]
•  доц. д-р инж. Радослав Христов Радев [15.01.1990г. - 30.07.1994г.]
•  доц. д-р инж. Райчо Тодоров Иларионов [30.07.1994г. - 07.11.1995г.]
•  доц. д-р инж. Любен Иванов Цеков [07.11.1995г. - 23.03.2004г.]
•  доц. д-р инж. Райчо Тодоров Иларионов [23.03.2004г. - 31.03.2008г.]
•  доц. д-р инж. Радослав Петков Райчев [31.03.2008г. - 21.05.2013г.]
•  доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска [21.05.2013г. - 21.10.2020г.]

Ръководител на катедра КСТ от 21.10.2020г. е доц. д-р инж. Делян Генков . В момента в катедрата работят един професор, шест доценти, и пет асистенти.

kst.tugab.bg  ]