Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Научни разработки
За да увеличите размера на картинката щракнете с мишката върху нея. За да върнете пъвоначалният размер - щракнете в текстовото поле вляво на картинката.
TagTracker - Мобилна Java-базирана услуга за безконтактна речева идентификация на обекти, адаптирана за използване от хора със зрителни увреждания и незрящи. Услугата е с архитектура клиент-сървър. Необходимата апаратна част от страна на клиента е:
• Мобилен телефон от тип смартфон с вграден NFC четец и електронен акселерометър;
• Пасивни RFID етикети.
При конкретната разработка идентификацията на обектите се реализира чрез пасивни (не изискват захранване) RFID етикети, а идентификацията на клиентите на услугата - чрез потребителски RFID смарт карти. Чрез тези карти е възможно автоматичното стартиране на мобилното приложение и управление на някои от режимите на работа: сканиране на обекти, запис на описание на обект с глас, изтриване на аудио запис, синхронизация със сървър и споделяне на записите.
Всеки потребител може чрез своя глас да реализира описание на конкретен обект под формата на аудио файл. В последствие, при докосване на телефона до етикета, потребителят чува асоциирания с него аудио запис. Режими Синхронизация и Споделяне се реализират напълно автоматично. За целта се използва услуга Blobstore от облачната платформа Google App Engine.
Услугата предоставя възможност за взаимодействие между незрящите и заобикалящите ги обекти по прозрачен към използваните технологии и естествен за тях начин. Основната цел, която е следвана при проектиране на потребителския интерфейс, е да се симулира взаимодействието от тип човек-човек, а не човек-компютър: докосване, управление с жестове, натурален говор. Разпознаването на жестове, които се описват чрез движението на мобилния телефон в пространството, е възможно чрез анализ на данните, получени от вградения в мобилния телефон акселерометър. При конкретната услуга този начин на взаимодействие с приложението се използва с цел избор на режим на работа, потвърждение или отказ.
доц. Росен Иванов
снимка
Visual Studio for Knitting Pattern Design (нова версия на Knitting) - CAD системата е разработена на MS Visual Studio .Net, програмен език С#. В сравнение с предишната версия има редица предимства: бързо обновяване на екрана, по-добър потребителски интерфейс, наборът от цветове практически е неограничен.
доц. Елена Захариева-Стоянова, Стефан Бозов
снимка
Knitting - CAD система за автоматизирано проектиране на плетени структури.
Системата е предназначена за проектиране на различни видове плетени структури като жакардови, интарзионни и структурирани (релефни и ажурени) плетива. Ориентирана е към потребители, които се занимават с ръчно плетиво – хора, които изработват плетени изделия като хоби или художествен занаят; редактори на списания за плетива; дизайнери на бутикови изделия. Системата може успешно да се използва от етнографи за запазване на мотиви от плетива в традиционните костюми. Като софтуерно приложение първата версия на CAD системата е разработена на MS Visual C++ 6.0 и библиотека MFC.
доц. Елена Захариева-Стоянова, Стефан Бозов
снимка
Лабораторен изпитателен стенд за определяне твърдостта на стомана X40 с използване на ултразвуков безконтактен метод. Стендът е базиран на модул NI USB-6251 M Series производство на фирмата National Instrument, ултразвукова измервателна глава и специализиран софтуер за измерване и анализиране на сигнали базиран на LabView 9.
проф. дтн Р.Иларионов, д-р И.Симеонов, доц. Ст.Йорданов, д-р Н. Шопов, ас. Хр.Килифарев, ас. Б.Петров
снимка
Специализиран софтуер за измерване и анализиране на сигнали базиран на LabView 9. Софтуерът изпълнява следните действия:
- старира измерване чрез подаване на поредица от импулси към измервателната глава;
- измерва отразеният сигнал и при достигане на зададено ниво за тригеруване, стартира процес за записване на измерените данни;
- върху измерените данни се извършва спектрален анализ по оригинален алгоритъм.
проф. дтн Р.Иларионов, д-р И.Симеонов, доц. Ст.Йорданов, д-р Н. Шопов, ас. Хр.Килифарев, ас. Б.Петров
снимка
Апаратно-програмна система за изследване на стомана X40 с използване на ултразвуков безконтактен метод. За целта са изработени с прецизна точност пет групи образци от стомана X40 с размери: диаметър - 50 mm (Φ50) и дебелина – 10 mm. Всяка група съдържа по шест образеца с еднаква твърдост по Роквел: група 1 с HRc =34, група 2 с HRc =36, група 3 с HRc =40, група 4 с HRc =46 и група 5 с HRc = 50. За изследванията са използвани ултразвукови сензори с работна честота 40 kHz. Честота на измерване - 1,25 МSamples. С помощта на тази система се извършва разпознаване и окачествяване на образците в реално време чрез спектрален анализ и ИНМ.
проф. дтн Р.Иларионов, д-р И.Симеонов, доц. Ст.Йорданов, д-р Н. Шопов, ас. Хр.Килифарев, ас. Б.Петров
снимка
Контролер на базата на едночиповата система SC12 на фирма Beck, GmBH. Контролерът предоставя възможност за отдалечено (чрез персонален компютър или мобилен телефон) включване и изключване на уреди в лаб.3304. Управлението може да се реализира чрез: кратки съобщения (SMS), чрез вградения в контролера WEB сървър или Java приложение, стартирано на мобилен телефон. Контролерът известява потребителите на услугата чрез SMS и/или E-mail при следните събития: опит за неправомерен достъп (intruder detection), промяна на състоянието на контакт, промяна на състоянието на вратите в лабораторията (отворени / затворени) и др.
доц. Росен Иванов
снимка
Контролер на базата на едночиповата система SC12 на фирма Beck, GmBH. Контролерът дава възможност за получаване на информация за текущата температура и относителна влажност на въздуха в лаб.3304. Клиентите на услугата могат да се абонират да получават информация под формата на SMS и/или E-mail при промяна на времето.
доц. Росен Иванов
снимка

в началото  ]