Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Преподавателската и научно-изследователската работа на членовете на катедра КСТ се развива
по международни, национални и регионални програми в следните направления: