Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Проекти и доклади на студенти от катедра КСТ
Проекти
 1  Да се създаде Cloud-базирано Web приложение от тип „Книга за гости”, като се използва Google App Engine Автор: Борис Красимиров Гуцев
Ръководител: доц. Р. Иванов
 2  Rootkit злонамерен компютърен код. Начин на функциониране. Съвременни алгоритми за откриване и отстраняване. Автор: Иво Ангелов Ценов
Ръководител: доц. Р. Иванов
 3  Колесен робот Автори: Самуил Горанов, Христо Борисов, Ивайло Гаврилов
Ръководител: доц. Р. Райчев
 4  Проектиране на кола с Bluetooth управление с опция за зададено управление Автори: Добрил Маринов, Венцислав Венков, Владимир Атанасов
Ръководител: доц. Р. Райчев
 5  Разработка на "сериозна" игра за мобилни устройства [изходен код] Автор: Иво Ангелов Ценов
Ръководител: ас. Илиян Тодоров

в началото  ]