Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Кабинетите, лабораториите и лекционните зали на катедра КСТ се намират в сграда Ректорат (корпус 3) на ТУ-Габрово, на етажи 2, 3 и 4.
Катедрата разполага с 8 зали за провеждане на лаборатории упражнения, с 3 лекционни зали, от които зала 3312 за мултимедийни презентации се планира пряко от катедрата и с 7 кабинета за работа на преподавателите, докторантите и инженера на катедрата.